Köpvillkor

Beställningsvillkor Allmänt

Om inget annat avtalats gäller följande köp- och leveransvillkor:

Leveranser
Beställningar levereras på överenskomna dagar mellan kl. 07.00 -16.30
till överenskommen plats. Frukt Direkt levererar året runt helgfria vardagar. Vid röda dagar sker ordinarie
leverans nästkommande vardag om inget annat är överenskommet.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans.
Om leverans inte kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider eller på angivna platser har Frukt Direkt rätt att överlämna
beställda varor i kundens reception eller på liknande plats.

Expressleverans och tidspassning
Inkommen beställning efter kl 12.00 för leverans dagen efter, debiteras en transportkostnad för våra abonnenter om 150 kr.
För leverans samma dag och även vid tidspassning tillkommer en transportkostnad enligt gällande tariff.
För övriga kunder gäller vår vanliga transporttariff.

Kvalitetsgaranti
Frukt Direkt garanterar att frukt och andra produkter som levereras är av fullgod kvalitet.

Reklamation
Anser behörig beställare att leverans inte uppfyller kvalitetskraven ska reklamation göras senast dagen efter erhållen leverans.

Priser
Samtliga priser på våra produkter är angivna exklusive moms. Leveransavgift tillkommer.
Frukt Direkt Sverige AB äger rätten att justera priserna två gånger per år utan att meddela kund om ingen annan
överenskommelse finns mellan kund och Frukt Direkt, samt ytterligare prisjustering om verksamhetens
centrala kostnadskomponenter utvecklar sig utanför normala nivåer.

Betalningsvillkor
Faktura i efterskott med 20 dagars kredittid om inget annat avtalas. Vid betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift.
Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 8 %. Frukt Direkt förbehåller sig rätten
att begära förskottsbetalning. Vid ordersumma som understiger 250 kr utgår en expeditionsavgift på 75 kr.
Din beställning är bindande, vid eventuell avbeställning debiteras 50 % av ordervärdet.

Miljöavgift

Från 3 december 2012 tar vi ut en miljöavgift per utkörning. Avgiften 12 kr är inkluderad i leveransavgiften.
Miljötillägget är en avgift som tagits fram i branschen för att täcka
ökande kostnader med anledning av miljörelaterade ärenden under de senaste åren, miljöavgifter från våra leverantörer,
REPA-register, retur- och sophantering osv. Vi värnar om miljön samtidigt som vi vill ge våra kunder högsta
möjliga kvalitet på vår frukt.

Leveranser
Fruktlådor levereras på överenskomna dagar mellan kl. 07.00 -16.00 till överenskommen plats. Frukt Direkt levererar
året runt helgfria vardagar. Vid röda dagar sker ordinarie leverans nästkommande vardag om inget annat är överenskommet.
Tillkommande transportkostnader för tidpassning enligt gällande tariff.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans. Om leverans inte kan ske i enlighet
med överenskomna leveranstider eller på angivna platser har Frukt Direkt rätt att överlämna fruktlådor i kundens
reception eller på liknande plats alternativ utanför kundens dörr.

Kvalitetsgaranti
Genom att teckna frukt abonnemang hos Frukt Direkt erhåller kunden en garanti för att all frukt som levereras är av
god kvalitet. Vi väljer de lämpligaste fruktsorterna ur säsongens utbud, väljer ut den fräschaste frukten och är
alltid snabba med att rätta till om det ändå skulle bli något fel.
Vi ser hela tiden dig som en ny kund som vi vill behålla och vi arbetar därefter.

Reklamation
Anser behörig beställare att leverans inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation göras samma dag efter erhållen leverans.

Ändringar i abonnemang
Behörig beställare måste skriftligen meddela Frukt Direkt senast 5 arbetsdagar före önskad ändring.
Skriv till kundservice [at] fruktdirekt [dot] se

Leveransuppehåll
Behörig beställare hos kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Leveransuppehållet ska vara sammanhängande
och som högst två månader. Behörig beställare måste skriftligen meddela Frukt Direkt senast tio dagar före önskat
leveransuppehåll. Leveransuppehållet kan inte utnyttjas under uppsägningstid.

Uppsägning av abonnemang
Om inget annat avtalats, gäller följande uppsägningstider:
2 månader
Uppsägning ska ske skriftligen per e-post, fax eller post och räknas från inkommet datum.

Betalningsvillkor
Faktura i efterskott med 20 dagars kredittid. Vid betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift.
Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 8 %.

X
Du kan logga in med ditt kundnamn eller e-post adress.
Lösenordsfältet skiljer på stora och små bokstäver.
Laddar